Dịch vụ Quy hoạch

Tất cả các công trình thiết kế quy hoạch tổng thể thành công của Công ty chúng tôi được thực hiện theo một tiến trình quy hoạch kết hợp và chi tiết. Dịch vụ Quy hoạch mặt bằng tổng thể của Công ty AIC Management được thiết kế nhằm cung cấp cho Chủ Đầu Tư một hình ảnh trọn vẹn theo mô hình tăng trưởng và phát triển của đô thị trong tương lai. Những mô hình quy hoạch này được thiết kế từ những chiến lược lâu dài, đường giành cho người đi bộ,đường giao thông, chổ đậu xe, những thay đổi theo dân số, cơ sở hạ tầng, kiểm tra công trình hiện hữu, nhu cầu cần thiết của công trình trong tương lai. Đây là mục tiêu của Chúng tôi mang đến sự cam kết tích cực đối với cộng đồng vĩ đại hơn và làm nổi bật giá trị của cuộc sống.